Zapraszamy na foto relację ze zbiórki krwi, jaka w dniu 27 maja miała miejsce na terenie OCL w Opolu. W akcję ratowania życia włączyli się pracownicy i managerowie firm zlokalizowanych w Opolskim Centrum Logistycznym. Sprawna ekipa profesjonalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu w krwiobusie zajęła się wszystkimi osobami, które postanowiły wesprzeć bank krwi. Wiele osób zrobiło to po raz pierwszy i wierzymy, że nie ostatni. Akcję będziemy w przyszłości powtarzać 🙂

Zobacz relację video  z wydarzenia zrealizowaną przez opolski oddział TVP